Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô phỏng chế độ nhiệt không ổn định của các kết cấu nhiệt lạnh
Authors: Văn Đăng Cảnh
Advisor: Đặng Quốc Phú
Keywords: Nhiệt lạnh; Kết cấu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày chế độ nhiệt không ổn định của các kết cấu nhiệt lạnh. Phương pháp mô hình tương tự mô hình điện. Chế độ nhiệt không ổn định của một thiết bị lạnh. Mô phỏng qúa trình dẫn nhiệt không ổn định.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Nhiệt Lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13203
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129130.pdf
      Restricted Access
    • Size : 912,78 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.