Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình tạo nhũ cho chất tẩy rửa cặn xăng dầu
Authors: Nguyễn Mạnh Hà
Advisor: Phạm Văn Thiêm
Keywords: Xăng; Chất tẩy rửa; Tính chất hoá học
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về tiến hành biến tính dầu sở để làm nguyên liệu tốt cho chất tẩy rửa. Xác định được độ tẩy rửa và các tính chất hoá lý của chất tẩy rửa . Nghiên cứu ảnh hưởng của khuấy trộn đến quá trình tạo nhũ và chọn cơ cấu khuấy trộn phù hợp để tạo hệ nhũ dung dịch tẩy rửa. Tiến hành nghiên cứu mói quan hệ giữa chế độ khuấy trộn với độ bền nhũ thông qua đo thế Zeta
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13213
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129727.pdf
      Restricted Access
    • Size : 694,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.