Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều chế xúc tác Pt/Al2O3 có độ phân tán kim loại cao
Authors: Đặng Trung Minh
Advisor: Nguyễn Hữu Trịnh
Keywords: Hoá dầu; Oxit nhôm; Xúc tác
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu kết quả nghiên cứu đưa Pt lên bề mặt oxit nhôm ơ rdạng nano, quy trình chế tạo xúc tác có độ phân tán cao, góp phần vào công nghệ chế tạo xúc tác có hoạt tính cao, tiết kiệm được kim loại quý dùng cho quá trình isome hoá trong công nghiệp lọc hoá dầu
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13214
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129728.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.