Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo xúc tác Hydro hoá và quá trình Hydro hoá dầu nhờn thải để nhận dầu gốc chất lượng cao
Authors: Bùi Hồng Hạnh
Advisor: Lê Văn Hiếu
Keywords: Dầu bôi trơn; Dầu gốc; Hydro hoá; Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về việc sử dụng dầu nhờn. Tiến hành xử lý dầu nhờn phế thải ở Việt Nam để nhận dầu gốc chất lượng cao, vừa nhận thêm sản phẩm nhưng đồng thời còn giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13215
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129729.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.