Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo vật liệu sợi Nano Cacbon bằng phương pháp kết tinh hoá học từ pha hơi (CVD)
Authors: Nguyễn Thị Hà Hạnh
Advisor: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ hoá học
Keywords: Nano Cacbon; Kết tinh; Vật liệu sợi
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về vật liệu sợi Nanô cacbon, cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13216
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129730.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.