Thông tin tài liệu


Title: Tính chất Peroxydaza của phức Fe(II) với Dietylentriamin
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Advisor: Ngô Kim Định
Keywords: Peroxydaza; Động học quá trình chuyển biến; Tính chất
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xác định phức chất có hiệu quả trong quá trình Peroxydaza. Thiết lập quy luật động học của quá trình Peroxydaza. Chứng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO. Thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Hoá cơ bản
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13219
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129734.pdf
      Restricted Access
    • Size : 797,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.