Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng quan truyền hình kỹ thuật số và kỹ thuật nén ảnh
Authors: Vũ Sinh Thượng
Advisor: Đỗ Hoàng Tiến
Keywords: Truyền hình số
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc truyền hình số. Đánh giá lựa chọn cấu trúc và thiết kế tối ưu hệ thống truyền hình số phù hợp với điều kiện nước ta.
Description: Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử Viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13237
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129994.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.