Thông tin tài liệu


Title: Hiệu quả của thiết bị Facts đối với hiện tượng sụp đổ điện áp
Authors: Nguyễn Hải Đông
Advisor: Trương Ngọc Minh
Keywords: Ổn định điện; Luận văn
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ổn định điện áp. Lý thuyết giao nhau điểm yên ngựa. Phương pháp tính dòng công suất liên tục. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của SVC và TCSC. Tính toán sơ đồ IEEE 173 nút.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13268
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105282.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105282-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105282-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 90,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.