Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ Epon trong hệ thống mạng truy nhập quang FTTH
Authors: Nguyễn Hà Thanh
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Mạng băng rộng; Mạng truy nhập quang; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình phát triển và xu hướng mạng băng rộng. Hệ thống mạng truy nhập quang. Mô hình triển khai thực tế.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật Điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13277
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105305.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.