Thông tin tài liệu


Title: Tổng đài IP PBX và đề xuất một số giải pháp triển khai tại bưu điện trung ương
Authors: Phạm Thị Lan
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Tổng đài IP; Bưu điện trung ương; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng đài IP PBX. Hiện trạng mạng viễn thông tại bưu điện trung ương. Đề xuất một số giải pháp triển khai tổng đài IP tại bưu điện trung ương.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật Điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13278
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105306.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105306-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 11,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105306-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 74,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.