Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật định tuyến trong mạng IP
Authors: Nguyễn Văn Cách
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Kỹ thuật định tuyến; Mạng IP; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về internet và định tuyến, định tuyến và giao thức định tuyến. Mô phỏng các kỹ thuật định tuyến trên phần mềm GNS3: Định tuyến tĩnh, giao thức định tuyến RIP, giao thức định tuyến OSPF, EIGRP.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật Điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13279
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105307.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.