Thông tin tài liệu


Title: Dịch vụ IPTV và các chuẩn mã hóa trong IPTV
Authors: Trần Hương Giang
Advisor: Vũ Quý Điềm
Keywords: IPTV (internet protocol television); Truyền hình số; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về IPTV. Các giao thức trong IPTV. Chuẩn mã hóa video trong IPTV. Chất lượng dịch vụ IPTV và thực hành mã hóa MPEG4 bằng ứng dụng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử - Viễn Thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13288
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105341.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.