Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu cho tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
Authors: Phan Công Tình
Advisor: Bùi Việt Khôi
Keywords: Trung tâm dữ liệu; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về trung tâm dữ liệu. các giải pháp lưu trữ, xây dựng trung tâm dữ liệu cho công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử - Viễn Thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13290
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105344.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105344-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 95,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.