Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật chuyển đổi Tunnel trong IPv6
Authors: Trần Minh Hải
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: IPv6; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về IPv6. Một số đặc tính của IPv6. Định tuyến trong mạng máy tính. Kỹ thuật chuyển đổi Tunnel trong IPv6.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử - Viễn Thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13291
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105346.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.