Thông tin tài liệu


Title: Mạng lõi chuyển mạch mềm trong mạng viễn thông 3G công nghệ WCDMA
Authors: Thái Việt Phương
Advisor: Đỗ Xuân Thụ
Keywords: Mạng viễn thông; Thông tin di động
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Quá trình phát triển của các hệ thống thông tin di động. Giải pháp chuyển mạch mềm trong mạng thông tin di động. Triển khai từ mạng GSM 2,5G lên 3G W-CDMA.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử - Viễn Thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13298
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105358.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105358-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105358-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 69,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.