Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình động lực học và mô phỏng số các hệ truyền động cơ khí dùng cơ cấu cam phẳng
Authors: Nguyễn Văn Thọ
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Động lực học; Mô hình
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô hình máy đàn hồi vận hành theo chu trình. Phân tích động - hình học của các cơ cấu Cam phẳng. Tuyến tính hoá phương trình vi phân chuyển động và nghiệm tuần hoàn, tính toán điều kiện ổn định bằng phương pháp số, phương pháp số tìm nghiệm tuần, giải hệ phương trình vi phân thường. Tính toán động học của mô hình máy cứng, dao động tuần hoàn của dao cắt.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13300
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

52

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105372-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 70,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105372-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 20,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105372.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.