Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng tiết kiệm năng lượng trong công nghệ sản xuất đường, ứng dụng cho nhà máy đường Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Authors: Đặng Nguyên Thoại
Advisor: Nguyễn Bin
Keywords: Đường thực phẩm; Năng lượng; Sản xuất
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ sản xuất đường. Nêu vấn đề năng lượng, hệ thống cô đặc và các biện pháp tiết kiệm năng lượng hơi trong công nghệ sản xuất đường. Đưa ra các phương pháp nghiên cứu, phương án cải tiến công nghệ sản xuất đường tại nhà máy đường Tuy hoà. Tính toán sơ bộ lượng hơi tiêu thụ cho các công đoạn, tiêu hao cho công nghệ sản xuất đường.
Description: Luận văn thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13307
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105386.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105386-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105386-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 68,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.