Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tiếp cận thông tin môi trường về giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải tại Hà Nội
Authors: Hoàng Thị Hồng Vân
Advisor: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Keywords: Chất thải rắn; Tái sử dụng; Giảm thiểu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn và tiếp cận 3R trong quản lý chất thải rắn. Phương pháp luận và đánh giá việc tiếp cận thông tin môi trường. Tổng hợp đánh giá kết quả và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác 3R.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13313
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105539.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105539-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105539-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 66,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.