Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình khử mặn bằng công nghệ thẩm thấu ngược ro phục vụ cấp nước vùng Duyên Hải & hải đảo
Authors: Trần Thị Vân Anh
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Khử mặn; Nước; Thẩm thấu; Công nghệ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khử mặn và công nghệ khử mặn. Cơ sở lý thuyết quá trình thẩm thấu ngược ro và ứng dụng ro trong khử mặn. Nghiên cứu khả năng khử muối trong nước của công nghệ thẩm thấu ngược (ro).
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13328
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105572.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.