Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển trường Cao đẳng cơ khí luyện kim giai đoạn 2010 - 2020
Authors: Nguyễn Thanh Nhàn
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Trường cao đẳng; Chiến lược
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận chung về chiến lược và hoạch định chiến lược của trường cao đẳng - đại học. Phân tích thực trạng của trường Cao đẳng cơ khí - luyện kim. Xây dựng chiến lược phát triển trường Cao đẳng cơ khí luyện kim giai đoạn 2010 - 2020
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1333
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

108

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253511.pdf
    Restricted Access
  • Size : 898,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253511-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 158,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.