Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng phần mềm chương trình tạo các dạng sóng lực kéo ứng dụng trong phục hồi chức năng
Authors: Lại Hữu Phương Trung
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Phần mềm; Tin sinh học; Thiết kế
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về nghiên cứu các cách thức kéo dãn cột sống trong phục hồi chức năng. Phương án thiết kế. Xây dựng chương trình tạo các dạng sóng lực.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13334
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105579.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105579-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 32,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105579-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 97,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.