Thông tin tài liệu


Title: Làm mịn kết quả tìm kiếm văn bản sử dụng kỹ thuật khai phá văn bản
Authors: Nguyễn Thị Minh Đức
Advisor: Nguyễn Thị Kim Anh
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Kỹ thuật; Tìm kiếm
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu và các kỹ thuật dùng trong khai phá dữ liệu. Cơ sở dữ liệu văn bản và khai phá cơ sở dữ liệu văn bản. Làm mịn kết quả tìm kiếm văn sử dụng FCA.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13337
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

213

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105583.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105583-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 35,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105583-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 136,75 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.