Thông tin tài liệu


Title: Mô hình phần mềm dịch vụ và ứng dụng cho điện thoại di động
Authors: Trần Trung Kiên
Advisor: Nguyễn Hồng Quang
Keywords: Điện thoại di động; Phần mềm; Ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về dự án mobile access. Mô hình phần mềm dịch vụ. J2ME và LightWeight user interface toolkit. Mobile access và SaaSMoblie Client. Tích hợp Orange APIs vào hệ thống Mobile access. Các kết luận và hướng phát triển của đề tài.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13339
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105585.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105585-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 83,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.