Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp thư điện tử cho trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Authors: Lê Xuân Thành
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Thư điện tử; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ phân tán. Cơ chế hoạt động của hệ thống thư điện tử. Tổng quan về các hệ thống thư điện tử.Giải pháp thư điện tử trong các trường đại học và ứng dụng. Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13340
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105586.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105586-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105586-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.