Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ để xây dựng hệ thống quản lý phòng khám đa khoa và ứng dụng thẻ từ vào quản lý thông tin
Authors: Vương Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Công nghệ thông tin; Ứng dụng; Thẻ từ
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan công nghệ. Công nghệ Web Services. Kiến trúc ứng dụng Smart client. Thẻ từ. Đặt vấn bài toán và lý do lựa chọn công nghệ. Ứng dụng xây dựng module quản lý phòng khám.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13341
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105587.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105587-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105587-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 53,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.