Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng
Authors: Đào Ngọc Kiên
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Hệ thống nhúng; Phần mềm; Xây dựng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xây dựng phần mềm chịu lỗi. Khái niệm thời gian thực, cơ chế ngắt, các tác vụ task, cơ chế lập lịch, cơ chế truyền thông, sự khác biệt giữa hệ thống nhúng thời gian thực so với hệ thống nói chung, các lỗi thường gặp trong hệ thống nhúng. Kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi áp dụng cho hệ thống nhúng. Thử nghiệm ứng dụng áp dụng mô hình chịu lỗi, độ tin cậy của hệ thống.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13357
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105604.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105604-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105604-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.