Thông tin tài liệu


Title: Ước lượng giá thành phần mềm: khảo sát các mô hình phổ biến và phân tích khả năng ứng dụng tại Việt Nam
Authors: Bùi Ngọc Hoàng
Advisor: Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Phần mềm; Ứng dụng; Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thực trạng vấn đề lượng giá phần mềm ở Việt Nam. Các mô hình COCOMO, COCOMO II, mô hình lượng giá điểm chức năng FPA, UCP. Áp dụng các mô hình lượng giá vào thực nghiệm. Các đánh giá nhận xét và đề xuất cải tiến cho các mô hình.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13364
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105612.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105612-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 36,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105612-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 80,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.