Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật bảng băm phân tán trên mạng ngang hàng: giải pháp kiến trúc mở và ứng dụng
Authors: Mạc Văn Viên
Advisor: Nguyễn Khánh Văn
Keywords: Mạng máy tính; Kiến trúc
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống ngang hàng, tìm hiểu DHT-Bảng băm phân tán. Bamboo DHT và OpenDHT. Mục tiêu của chương trình, thiết kế, triển khai ứng dụng và đánh giá.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13368
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105616.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105616-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 37,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105616-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,11 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.