Thông tin tài liệu


Title: Topic modeling and its applications
Authors: Thân Quang Khoát
Advisor: Hồ Tú Bảo
Luận văn
Keywords: Toán tin học
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Mô tả những đặc trưng nổi bật nhất, những hướng phát triển chính của các mô hình; mô hình chủ đề tiêu biểu; bàn luận thêm về một số ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13372
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

226

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105620.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105620-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105620-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 86,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.