Thông tin tài liệu


Title: Bài toán tìm kiếm và rút trích thông tin từ những nguồn dữ liệu lớn sử dụng XML (XML Schema matching)
Authors: Nguyễn Hồng Vũ
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Ngôn ngữ XML; Cấu trúc; Quản lý
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu giải thuật đối sánh đo lường sự tương đồng về cấu trúc giữa tài liệu XML và DTD. Giải thuật đo lường sự sai khác của cây XML dựa vào chuỗi liên kết. Phân loại tài liệu, phát triển cấu trúc DTD, cấu trúc truy vấn, lựa chọn sự phổ biến, bảo vệ những tài liệu XML.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13387
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

224

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105637.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105637-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 20,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105637-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 77,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.