Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng hệ thống sản xuất Lean tại Công ty TNHH Sumi-Hanel
Authors: Phạm Tất Phong
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Keywords: Sản xuất tinh gọn; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn). Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất tại Công ty Sumi-Hanel. Một số giải pháp cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy C&C theo phương pháp sản xuất Lean. Bài học cho quá trình áp dụng hệ thống sản xuất Lean tại Công ty Sumi-Hanel.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13393
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

176

VIEWS & DOWNLOAD

67

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105644.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105644-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 34,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105644-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.