Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Máy tính CMS
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Đại Thắng
Keywords: Doanh nghiệp; Cạnh tranh; Giải pháp
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty Máy tính CMS. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty Máy tính CMS.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13394
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 150645.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.