Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo và khảo sát laser sợi quang sử dụng cách tử Bragg trong hộp cộng hưởng
Authors: Cao Xuân Quân
Advisor: Phạm Văn Hội
Keywords: Sợi quang; Luận văn
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Laser sợi quang. Tổng quan về cách tử Bragg trong sợi quang. Khuyếch đại quang sợi pha tạp đất hiếm Er³+. Chế tạo và khảo sát laser sợi quang sử dụng cách tử Bragg.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Vật lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13399
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 234404.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234404-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 26,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234404-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 70,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.