Thông tin tài liệu


Title: Giới thiệu chung về AMR và triển khai thực tế trên mạng Vinaphone
Authors: Phạm Viết Linh
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Công nghệ ARM
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đánh giá nhu cầu hiện tại và lựa chọn giải pháp, giới thiệu chung về AMR. Triển khai thực tế trên mạng Vinaphone: Triển khai AMR trên hệ thống Motorola, hệ thống Alcaltel, hệ thống Siemens, hệ thống Huawei, đo kiểm và đánh giá triển khai AMR.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13400
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 234405.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234405-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234405-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 90,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.