Thông tin tài liệu


Title: Kiểm thử phần mềm nhúng
Authors: Nguyễn Văn Trọng
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm máy tính; Ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về kiểm thử trong phát triển phần mềm. Giới thiệu các mô hình phát triển phần mềm nhúng. Áp dụng các phương pháp kiểm thử trong phát triển phần mềm nhúng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13409
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

220

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000234417.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000234417-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 8,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000234417-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 66,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.