Thông tin tài liệu


Title: Giải thuật hệ kiến Max Min trơn giải bài toán P-Median có hạn chế khả năng
Authors: Hoàng Sơn
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Dữ liệu; Giải thuật
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lược sử phát triển của các thuật toán ACO. Phương pháp tối ưu hoá đàn kiến ACO. Thuật toán hệ kiến Max-Min. Áp dụng thuật toán Max-Min trơn giải bài toán P-Median có hạn chế khả năng. Cài đặt thuật toán và thử nghiệm.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13412
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 234420.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234420-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 28,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234420-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 87,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.