Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu dịch vụ web ngữ nghĩa và vấn đề tự động tìm kiếm
Authors: Lê Đinh Cường
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Web site; Dịch vụ
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ web service. So sánh các cách tiếp cận dịch vụ web ngữ nghĩa. Đánh dấu ngữ nghĩa với Owl-s và kỹ thuật đối sánh dịch vụ. Xây dựng hệ đối sánh ngữ nghĩa.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13416
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 234424.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234424-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 17,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234424-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.