Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá nguy cơ Salmonella trong tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam
Authors: Giang Minh Thọ
Advisor: Lâm Xuân Thanh
Keywords: Tôm đông lạnh; Chất lượng; Vệ sinh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về thực tế nuôi trồng đánh bắt chế biến và vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm tôm đông lạnh ở Việt Nam. Khảo sát về mức độ phổ biến của Salmonella có trong tôm đông lạnh. Đánh giá định tính và bán định lượng về nguy cơ Salmonella trong tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam theo phương pháp luận của FAO. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm thuỷ sản nói chung và tôm đông lạnh xuất khẩu nói riêng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13418
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

328

VIEWS & DOWNLOAD

145

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000234426.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000234426-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000234426-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.