Thông tin tài liệu


Title: Xác định nguyên nhân lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh và độc hại trong quá trình sản xuất tương truyền thống để nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm
Authors: Trần Thị Mai Hương
Advisor: Lê Thanh Mai
Keywords: Tương; Sản xuất
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tình hình sản xuất tương truyền thống tại Việt Nam và các sản phẩm tương tự trong khu vực. Vi khuẩn Lactic và ứng dụng trong sản xuất tương. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày các kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13421
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 234428.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.