Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp sai phân giải bài toán truyền nhiệt có dòng đối lưu với hệ số liên tục và giai đoạn
Authors: Phạm Ngọc Bắc
Advisor: Nguyễn Đình Bình
Keywords: Lược đồ sai phân
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng nghiệm của bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số liên tục. Xây dựng lược đồ sai phân để giải gần đúng bài toán biên vi phân có dòng đối lưu với hệ số gián đoạn. Nghiên cứu sự ổn định của lược đồ sai phân từ đó suy ra tốc độ hội tụ của nghiệm gần đúng của bài toán sai phân tới nghiệm đúng của bài toán vi phân.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Toán công nghệ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13427
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 234439.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234439-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234439-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 77,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.