Thông tin tài liệu


Title: Tìm kiếm ảnh trên cơ sở hoa văn
Authors: Nguyễn Xuân Khải
Advisor: Đặng Văn Đức
Keywords: Ảnh; Nhận dạng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về cơ sở dữ liệu đa phương tiện - cơ sở dữ liệu ảnh. Hoa văn ảnh và các kỹ thuật tìm kiếm dựa trên hoa văn ảnh. Xây dựng ứng dụng truy tìm ảnh dựa trên nội dung sử dụng bộ lọc Gabor.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13430
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 234444.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234444-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234444-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 64,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.