Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp Biodiesel từ dầu hạt cao su trên xúc tác dị thể NaOH/MgO và Na2CO3/Al2O3
Authors: Lê Thanh Hoà
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Dầu thực vật; Tổng hợp
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan lý thuyết về dầu thực vật, dầu hạt cao su, nhiên liệu diesel, biodiesel. Trình bày quá trình thực nghiệm điều chế xúc tác và các phương pháp tổng hợp biodiesel và phân tích chất lượng sản phẩm.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Chuyên ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13433
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 234450.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234450-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 39,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 234450-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 52,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.