Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa hành vi người dùng dựa trên dữ liệu web
Authors: Trần Trung Hiếu
Advisor: Nguyễn Bình Minh
Keywords: Web
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hành vi người dùng, khai phá dữ liệu, hệ gợi ý, phương pháp đánh sai số. Mô hình hóa hành vi. Thử nghiệm mô tả dữ liệu, phân tích bài toán, quá trình khai phá hành vi, thiết kế hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13479
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312521.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312521-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 289,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.