Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và chuyển đổi mã nguồn C/C++ từ hệ điều hành windows 32 BIT sang hệ điều hành windows 64BIT
Authors: Đoàn Quang Trung
Advisor: Ban Hà Bằng
Keywords: Mã nguồn; Hệ điều hành
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ điều hành 32 bit và 64bit. Ngôn ngữ lập trình C/C++ và những vấn đề phát sinh khi dịch chuyển ứng dụng nền tảng 32bit lên 64bit. Xây dựng công cụ, ví dụ thực nghiệm khắc phục cảnh báo C4996.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13489
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

103

VIEWS & DOWNLOAD

193

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312529.pdf
    Restricted Access
  • Size : 782,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312529-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 260,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.