Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Sapa trong xu thế hội nhập
Authors: Nguyễn Đình Dũng
Advisor: Nguyễn Văn Nghiến
Keywords: Du lịch; Phát triển
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về phát triển du lịch bền vững; thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch ở Sa Pa trong xu thế hội nhập quốc tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1349
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000207948.pdf
    Restricted Access
  • Size : 941,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000207948-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 35,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.