Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa vùng che phủ cho mạng cảm biến không dây
Authors: Nguyễn Chí Trường
Advisor: Huỳnh Thị Thanh Bình
Keywords: Mạng cảm biến; Mạng không dây
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cảm biến mạng không dây. Cơ sở lý thuyết bài toán tối ưu. Bài toán cực đại diện tích bảo phủ trong mạng cảm biến không dây. Bài toán tối đa hóa vùng bao phủ diện tích trong mạng cảm biến không dây.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13490
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312528.pdf
    Restricted Access
  • Size : 835,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312528-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 193,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.