Thông tin tài liệu


Title: Nâng cấp đánh giá thiết bị phục hồi chức năng chi dưới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
Authors: Hà Quang Tân
Advisor: Nguyễn Phan Kiên
Keywords: Chi dưới; Phục hồi chức năng; Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chuyên ngành phục hồi chức năng. Lý thuyết giải phẫu chi dưới. Đánh giá và nâng cấp thiết kế cơ khí. Đánh giá, nâng cấp mạch điều khiển.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13491
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312522.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312522-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 213,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.