Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng sơ đồ công nghệ và khảo sát sự phụ thuộc vào áp suất và lưu lượng của quá trình hấp thụ và nhả hấp phụ ZEOLITE 3A trong sản xuất cồn khan đi từ nguyên liệu cồn công nghiệp
Authors: Nguyễn Đăng Cường
Advisor: Trần Trung Kiên
Keywords: Cồn; Sản xuất; Rượu Etylic
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về nhiên liệu sinh học, tình hình nghiên cứu sản xuất và sử dụng xăng sinh học tại Việt Nam và thế giới đồng thời nêu các phương pháp sản xuất cồn nhiên liệu. Xây dựng sơ đồ công nghệ và hệ thống thí nghiệm tách nước từ hỗn hợp đẳng phí rượu Etylic-nước bằng phương pháp hấp thụ trên Zeolite 3A.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quá trình và thiết bị
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13511
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104660.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104660-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.