Thông tin tài liệu


Title: Tính chất Catalaza của phức chất NI(II) với Axetyl Axeton
Authors: Nguyễn Hữu Khôi
Advisor: Nguyễn Văn Xuyến
Keywords: Catalaza; Phức chất; Tính chất
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về khái niệm, cấu tạo, thành phần và các đặc trưng cơ bản của phức chất; vai trò và cơ chế của xúc tác phức đối với các phản ứng hoá học. Nêu cơ sở thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Hoá lý thuyết và Hoá Lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13521
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104682.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104682-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 82,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.