Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp chế tạo hạt Nano Fe3 O4 ứng dụng trong sinh học bằng phương pháp hoá học ướt
Authors: Bùi Doãn Huấn
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Vật liệu nano; Sinh học
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cấu trúc, tính chất, ảnh hưởng và ứng dụng của Fe304. Nêu các phương pháp chế tạo, thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Hoá lý thuyết và Hoá Lý
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13523
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104684.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104684-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 69,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104684-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 98,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.